tlfikon   Telefon: 22 88 88 95

Offentligt tilskud til høreapparat

Hvis man vælger at gå til en godkendt privat høreklinik yder det offentlige tilskud til høreapparatbehandling på 4286,- kr til første høreapparat og 2.400,- kr til andet høreapparat totalt 6.686,- kr.

Sygeforsikring Danmark:

Sygeforsikring Danmark yder også tilskud til høreapparater alt afhængig af hvilken gruppe man er medlem af. Der ydes op til henholdvis 1.000,- kr/apparat ved gruppe 5 eller op til 1.500,- kr/apparat ved gruppe 1 og 2. (Dog maksimalt halvdelen af det man eventuelt selv skal betale.)

Helbredstillæg til høreapparater:

Tilskud til høreapparater efter reglerne om helbredstillæg

Eftersom tilskud til privat høreapparatbehandling ydes efter sundhedslovens kapitel 15, er ydelsen omfattet af reglerne om almindeligt helbredstillæg, jf. § 14 a, stk. 1, i lov om social pension og § 18, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Der kan således ydes helbredstillæg til dækning af den del af udgiften til høreapparatbehandling (dvs. høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti) ved privat leverandør, som overstiger de i bekendtgørelse om høreapparatbehandling fastsatte tilskudssatser på 4.054 kr. for 1 øre og 6.350 kr. for 2 ører. (Reguleret til 4.108,- kr. For 1 øre og 6.477 kr. For 2 ører.)

Det betyder, at folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter den gamle ordning (før 1. januar 2003), kan få dækket op til 85 pct. af egenbetalingen. Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling.

Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at pensionistens samlede likvide formue ikke overstiger 78.900 kr. (Reguleret til 86.000,- kr. i 2018). Helbredstillægget udbetales afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.

For at læse cirkulæreskrivelsen om tilskud til høreappareter så tryk på dette link

​Tina K. Rasmussen

Hørecenter Als​

Helgolandsgade 9
​6400 Sønderborg

Profil Optik

Stationsvej 6
​6430 Nordborg

- Her er vi hver torsdag.​

Telefon: 22 88 88 95

E-mail: tkr@hca​ls.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 7 anmeldelser på​ Facebook

​Firmanavn & CVR:

​Hørecenter Als ApS

CVR: 34489890

Kontaktoplysninger

Telefon: 22 88 88 95

E-mail: tkr@hcals.dk